Το αγνό και μαλακό κερί συμβολίζει το εύπλαστο της ψυχής μας...

We fix our eyes not on what is seen, but what is unseen (2013) by hjl on Flickr.
Upstairs at the Church of the Holy Sepulchre, just outside the chapel at Calvary.
Το αγνό και μαλακό κερί συμβολίζει το εύπλαστο της ψυχής μας. 
Όπως το κερί λιώνει αθόρυβα και φωτίζει, έτσι και εμείς με τη Χάρη του Θεού θα πρέπει να «λειώνουμε» μέχρι τελευταίας πνοής, θυσιαζόμενοι για τον πλησίον μας. 
Να φωτίζουμε και να ευεργετούμε τους γύρω μας αθόρυβα και χωρίς επίδειξη για χάρη της αγάπης του Χριστού.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου