Στη Φυσική, ο χωροχρόνος είναι το μαθηματικό μοντέλο... Που ενώνει τον χώρο και τον χρόνο σε μία συνέχεια..!

deepsoulfury:
“Wonderful Collection!
”

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου