Η τέχνη του δρόμου ή αλλιώς street art, όπως συνηθίζεται να λέγεται ξεκίνησε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής από έναν καλλιτέχνη, ονομαζόμενο Sidewalk ..

crossconnectmag:
“Street art by My Dog SighsMy Dog Sighs’s art is usually known for the figures painted on found material like food cans, symbols of a materialistic society. From these figures emerged the Eyes series: impactful gazes which encourage...
crossconnectmag:
“Street art by My Dog SighsMy Dog Sighs’s art is usually known for the figures painted on found material like food cans, symbols of a materialistic society. From these figures emerged the Eyes series: impactful gazes which encourage...
crossconnectmag:
“Street art by My Dog SighsMy Dog Sighs’s art is usually known for the figures painted on found material like food cans, symbols of a materialistic society. From these figures emerged the Eyes series: impactful gazes which encourage...
crossconnectmag:
“Street art by My Dog SighsMy Dog Sighs’s art is usually known for the figures painted on found material like food cans, symbols of a materialistic society. From these figures emerged the Eyes series: impactful gazes which encourage...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου