Ένα βιβλίο είναι μια ιστορία για το μυαλό... Ένα τραγούδι είναι μια ιστορία για την ψυχή..! (Eric Pio).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου