Σε έναν γαλαξία... Βρισκόμαστε και εμείς..!

cassielangel:
“ Hubble Sees a Galactic Sunflower by NASA Goddard Photo and Video on Flickr.
”

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου