Λίγες οι νύχτες με φεγγάρι που μ’ αρέσαν... Σιωπές αγαπημένες της σελήνης..!

supermsmoon:
“mordred73:
“beautifulthingsinmyeyes:
“rime-s:
“rime_s.tumblr.com
”
Moon
”
@supermsmoon @authenticallycharged65
”
“Lovely” - Thank You @mordred73
”

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου